Bạn đã đánh dấu 0 CV

Bảng giá Dịch vụ Tuyển dụng GoodCV.vn

(Áp dụng trong quý 3 năm 2020)

1. Gói Tin VIP

Gói dịch vụ

Thời hạn

Giá niêm yết

Chiết khấu

Thành tiền (VAT)

Quyền lợi

Cao Cấp 4 tuần 3.000.000 30% 2.310.000 - Hiển thị Icon
- Hiển thị: Bôi đỏ đậm
- Kết nối ứng viên hiệu quả
- Hiển thị nổi bật Trang chủ, ngành nghề
- Gợi ý cho Ứng viên tiềm năng
- Hỗ trợ: 80 CV (Lọc chất Lượng)
- Ưu tiên gợi ý job khi ứng viên tạo CV
- Ưu tiên gửi Email cho ứng viên phù hợp
- Cập nhật chuyên trang tuyển dụng mẫu đẹp
- Ưu tiên hiển thị trong tìm kiếm, việc làm, ngành nghề phù hợp

Cơ Bản

4 tuần

1.500.000

30%

1.155.000

- Hiển thị Icon
- Kết nối ứng viên hiệu quả
- Hiển thị nổi bật trang ngành nghề
- Hỗ trợ: 40 CV (Lọc chất lượng)
- Ưu tiên gợi ý job khi ứng viên tạo CV
- Ưu tiên gửi Email cho ứng viên phù hợp
- Cập nhật chuyên trang tuyển dụng mẫu đẹp
- Ưu tiên hiển thị trong tìm kiếm, việc làm, ngành nghề phù hợp

Trải nghiệm 4 tuần 500.000 0% 550.000 - Xuất hiện trên GoodCV
- Kết nối ứng viên hiệu quả (*)
- Hỗ trợ: 15 CV (Lọc chất lượng)
- Ưu tiên gợi ý job khi ứng viên tạo CV
- Cập nhật trang nhà tuyển dụng mẫu đẹp
- Ưu tiên hiển thị trong tìm kiếm, việc làm, ngành nghề phù hợp

2. Gói Lọc hồ sơ

Gói dịch vụ

Thời hạn

Giá niêm yết

Chiết khấu

Thành tiền (VAT)

Số điểm

Mô tả

BIG 12 tuần 3.000.000 10% 2.970.000 2.000 Nhà tuyển dụng có 2000 điểm để xem thông tin hồ sơ ứng viên, số điểm sẽ trừ dần theo điểm của hồ sơ đã xem
MID 2 6 tuần 1.364.000 0% 1.500.000 800 Nhà tuyển dụng có 800 điểm để xem thông tin hồ sơ ứng viên, số điểm sẽ trừ dần theo điểm của hồ sơ đã xem

* Cách tính điểm CV

  • CV dưới 1 năm kinh nghiệm: 5 điểm
  • CV từ 1 đến dưới 3 năm kinh nghiệm: 10 điểm
  • CV có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên: 15 điểm
  • CV cấp quản lý: + 5 điểm
  • CV cấp C (Giám đốc: CEO, CFO, CTO, CMO, COO,...): + 10 điểm